Σεμινάρια

04
Απρ

Ζητήματα Πολεοδομικής Νομοθεσίας: Εκτός Σχεδίου Δόμηση, Οικισμούς κάτω των 2000 κατ., Κτιριοδομικός Κανονισμός & Θέσεις Στάθμευσης

3:00 ΜΜ – 6:00 ΜΜ

Το online Σεμινάριο Ζητήματα Πολεοδομικής Νομοθεσίας αναφέρεται σε Ειδικά Θέματα της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα την Εκτός Σχεδίου Δόμηση,  τη Δόμηση σε Οικισμούς κάτω των 2000 κατ. (χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο), τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και τις Θέσεις Στάθμευσης. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα κύρια άρθρα της παραπάνω νομοθεσίας, καθώς και ειδικότερες περιπτώσεις και συχνά σφάλματα κατά την εφαρμογή τους με παραδείγματα.

Διάρκεια Σεμιναρίου 

21
Μαρ

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας - Ισχύουσες Διατάξεις - Διαδικασία έκδοσης - Προβλήματα & Αντιμετώπιση

6:00 ΜΜ – 9:00 ΜΜ

Το εν λόγω σεμινάριο έχει σαν στόχο την ενημέρωση των συναδέλφων μηχανικών σχετικά με τη διοικητική Πράξη της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας (ΕΕΜΚ), τόσο σε ότι αφορά την έννοια κατά τον ορισμό της, τις περιπτώσεις εφαρμογής της και τον διαχωρισμό της από λοιπές διοικητικές πράξεις με σκοπό την υλοποίηση οικοδομικών εργασιών, όσο και την εν γένει διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοσή της.

31
Ιαν

Εξοικονόμηση Ενέργειας μέσω Φωτοβολταϊκών (Νet-Metering)

5:30 ΜΜ – 8:00 ΜΜ

Στο διαδικτυακό Σεμινάριο για την Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη Χρήση Φωτοβολταϊκών, θα γίνει παρουσίαση των Συστημάτων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη Χρήση Φωτοβολταϊκών. Θα παρουσιαστούν οι τεχνικές εξοικονόμησης ενεργειακού κόστους με χρήση Ηλιακής ενέργειας κτιριακών Συστημάτων σε Ελλάδα- Ευρώπη. Θα αναλυθούν τα στάδια αδειοδότησης και υλοποίησης έργων ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) με χρήση Φωτοβολταϊκών. Τέλος, θα αναφερθεί στην Τεχνική και Χρηματοοικονομική  αξιολόγηση έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας με Χρήση Φωτοβολταϊκών.

Διάρκεια Σεμιναρίου

20
Σεπ

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) - Ν. 4067/2012

3:00 ΜΜ – 6:00 ΜΜ

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα κύρια άρθρα του ΝΟΚ, θα γίνει περιληπτική παρουσίαση και σύγκριση με τους παλαιότερους οικοδομικούς κανονισμούς, θα παρουσιασθούν ειδικές περιπτώσεις και συχνά σφάλματα κατά την εφαρμογή του ΝΟΚ με παραδείγματα και τέλος θα γίνει αναφορά σε ειδικά θέματα της πολεοδομικής νομοθεσίας, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον ΝΟΚ.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Η διάρκεια του σεμιναρίου ανέρχεται σε 4 ημέρες και 12 ώρες στο σύνολο.

Τρίτη 20/9/2022 (15:00 - 18:00)

Τετάρτη 21/9/2022 (15:00 - 18:00)

08
Μαρ

Πυρασφάλεια και Σύνταξη μελετών Πυροπροστασίας

2:00 ΜΜ – 5:00 ΜΜ

Στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο Πυρασφάλεια και σύνταξη μελετών πυροπροστασίας, θα παρουσιαστεί και θα εξηγηθεί η νομοθεσία της πυρασφάλειας σύμφωνα με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις (3η-6η-8η-12η-14η-15η-16η-17η-18η-19η)

19
Δεκ

Σεμινάριο Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

2:00 ΜΜ – 4:00 ΜΜ

Στο Σεμινάριο για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, το οποίο θα ειναι εμπλουτισμένο με την τακτοποίηση δασικών αυθαίρετών, θα αναλυθεί η έννοια της ηλεκτρονικής ταυτότητας, η νέα ψηφιακή βάση δεδομένων για την καταχώρηση δικαιολογητικών, στοιχείων και σχεδίων για κάθε ακίνητο, θα παραταθεί το νομικό πλαίσιο και θα παρουσιαστεί το πληροφοριακό σύστημα με την χρήση παραδειγμάτων. 

Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) ωρών και υλοποιείται σε τρεις (3) ημέρες.

Αναλυτικά:

Ημέρα 1η (3 ώρες)

03
Νοε

Σεμινάριο Μελέτη και Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (Μέχρι 500 mbar)

3:00 ΜΜ – 6:00 ΜΜ

Το διαδικτυακό Σεμινάριο Μελέτη και Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, παρουσιάζει και αναλύει τις εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως 500mbar από Νομικής, Τεχνικής, Ασφαλείας και Οικονομικής πλευράς. 

 

Ημέρα 1η

Τεχνολογία του φυσικού αερίου

25
Οκτ

Σεμινάριο Ψύξη - Κλιματισμός

4:00 ΜΜ – 7:00 ΜΜ

Το διαδικτυακό Σεμινάριο Ψύξη-Κλιματισμός έχει ως σκοπό να εξηγήσει την αρχή λειτουργίας των συσκευών ψύξης και κλιματισμού, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις λειτουργίας των συσκευών αυτών που θα τους βοηθήσουν στη κατανόηση πιθανών προβλημάτων, αλλά και στην ορθή λήψη αποφάσεων σε θέματα συντήρησης.

03
Ιουν

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας: Τα κρίσιμα εργαλεία

4:00 ΜΜ – 7:00 ΜΜ

Το online σεμινάριο αναφέρεται στις κρίσιμες πρακτικές μεθόδους, διαδικασίες, εργαλεία και γνώσεις σχετικά με την διαχείριση των ακινήτων. Εργαλεία πλήρως απαραίτητα για τη δημιουργία της βέλτιστης αξίας και αξιοποίησης από την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας κάθε ιδιώτη επιχείρησης ή οργανισμού. Ειδικότερα παρουσιάζονται θέματα ακινήτων όπως ανάλυσης και έρευνας αγοράς, φορολογίας, εκτίμησης, διαπραγμάτευσης, διαχείρισης, ανακαίνισης, τεχνικών θεμάτων ακινήτων, ενεργειακής αναβάθμισης, χρηματοδότησης, διαμεσολάβησης και επένδυσης ακινήτων.

14
Φεβ

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών e-άδειες

2:00 ΜΜ – 4:00 ΜΜ

Το σεμινάριο πραγματεύεται τον νέο –ηλεκτρονικό- τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών όλων των ειδών (άδειες δόμησης, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, αναθεωρήσεις, ενημερώσεις αδειών δόμησης, πρόσκληση ελεγκτή δόμησης, κ.α).

Γίνεται αναφορά στο ιστορικό της νέας διαδικασίας (πότε και πως ξεκίνησε),

Παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία (νομικό πλαίσιο εφαρμογής με τις αντίστοιχες διατάξεις),

Αναλύεται ο νέος τρόπος έκδοσης σε όλα του τα στάδια (συλλογή, εκπόνηση και χρήση απαιτούμενων εγγράφων και μελετών),   

Σελίδες