Τρέχοντα Σεμινάρια

02
Νοε

Αυθαίρετη Δόμηση - Ν. 4495/2017 - Σεμινάριο

2:00 ΜΜ – 5:00 ΜΜ

Στο διαδικτυακό σεμινάριο περί αυθαίρετης δόμησης-ν.4495/2017 παρουσιάζεται ο νέος νόμος 4495/2017 (μαζί με τις τροποποιήσεις συμπεριλαμβανομένης και της πιο πρόσφατης από 01/10/2020, τις σχετικές αποφάσεις και ερμηνευτικές διατάξεις) , εξηγούνται οι μεταβολές που γίνονται στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.Ο.Κ – ν.4067/2012), οι νέοι τύποι οικοδομικών αδειών, καθώς επίσης η αναγκαιότητα και οι τρόποι έκδοσής τους.

Τέλος πραγματοποιείται εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αναφορικά με το πώς σχετίζεται με τον ν.4495/2017.