Τρέχοντα Σεμινάρια

21
Μαρ

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας - Ισχύουσες Διατάξεις - Διαδικασία έκδοσης - Προβλήματα & Αντιμετώπιση

6:00 ΜΜ – 9:00 ΜΜ

Το εν λόγω σεμινάριο έχει σαν στόχο την ενημέρωση των συναδέλφων μηχανικών σχετικά με τη διοικητική Πράξη της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας (ΕΕΜΚ), τόσο σε ότι αφορά την έννοια κατά τον ορισμό της, τις περιπτώσεις εφαρμογής της και τον διαχωρισμό της από λοιπές διοικητικές πράξεις με σκοπό την υλοποίηση οικοδομικών εργασιών, όσο και την εν γένει διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοσή της.