Συναρτήσεις Excel

synartiseis-excel-online-tutorial-ecoursesacademy

30,00 €

Στο μάθημα Microsoft Συναρτήσεις Excel 2007 γίνεται μια πλήρης ανάλυση των συναρτήσεων του προγράμματος.

Όπως στο μάθημα της βασικής εκπαίδευσης του προγράμματος, έτσι και εδώ, κατά τη διάρκεια του μαθήματος και όπου αυτό είναι εφικτό, γίνεται επεξήγηση των εντολών των συναρτήσεων με όλους τους δυνατούς τρόπους, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει ποιος από τους τρόπους αυτούς του ταιριάζει περισσότερο.

Τι θα μάθω στο παρόν μάθημα: 

Η ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος υπερκαλύπτει την ύλη του κεφαλαίου των συναρτήσεων του Excel 2007, όσον αφορά τις εξετάσεις των διαφόρων πιστοποιήσεων εκμάθησης δεξιοτήτων υπολογιστών, που είναι αναγνωρισμένα από το κράτος, τόσο σε βασικό επίπεδο (basic), όσο και σε προχωρημένο (advanced). 

Σε ποιους απευθύνεται το παρόν μάθημα: 

Το μάθημα απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να εντρυφήσουν και να ασχοληθούν με την πεμπτουσία του προγράμματος που είναι οι τύποι και οι συναρτήσεις.

Course Features

Lectures: 
31
Quizzes: 
No
Duration: 
4h 46m 28s
Skill level: 
Any Level
Certificate: 
Yes
Assessments: 
Self

Περιεχόμενα Μαθήματος

1. Εισαγωγή
1.1 Χαιρετισμός, Ασκήσεις εργασίας
2. Τύποι
2.1 Πράξεις με αριθμούς
2.2 Πράξεις μεταξύ κελιών: μέρος 1ο
2.3 Πράξεις μεταξύ κελιών: μέρος 2ο
2.4 Η καρτέλα «τύποι»
2.5 Μηνύματα λάθους και εύρεση τύπων και τιμών
3. Συναρτήσεις εισαγωγικά
3.1 Εισαγωγή στις συναρτήσεις και στη συνάρτηση SUM
3.2 Οι συναρτήσεις SUM, AVERAGE, MIN, MAX, MINA, MAXA
4. Στατιστικές συναρτήσεις
4.1 Στατιστικές συναρτήσεις: MEDIAN, MODE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, RANK, LARGE, SMALL
5. Μαθηματικές συναρτήσεις
5.1 Μαθηματικές συναρτήσεις: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MROUND, CEILING, FLOOR, ODD, EVEN, INT
5.2 Μαθηματικές συναρτήσεις: RAND, RANDBETWEEN, SUMPRODUCT, MOD
6. Συναρτήσεις κειμένου
6.1 Συναρτήσεις κειμένου: LEN, LEFT, RIGHT, MID, FIND, SEARCH, LOWER, UPPER, TRIM, PROPER, CONCATENATE
6.2 Συναρτήσεις κειμένου: REPLACE, SUBSTITUTE, TEXT, VALUE
6.3 Συναρτήσεις κειμένου εφαρμογές συνδυασμού συναρτήσεων
7. Συναρτήσεις ημερομηνιών
7.1 Συναρτήσεις ημερομηνιών και ώρας εισαγωγικά
7.2 Συναρτήσεις ημερομηνιών και ώρας: TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR, WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY, NETWORKDAYS
8. Λογικές συναρτήσεις
8.1 Λογικές συναρτήσεις: IF, AND, OR, NOT
9. Συναρτήσεις αναζήτησης
9.1 Συναρτήσεις αναζήτησης: VLOOKUP, HLOOKUP
9.2 Συναρτήσεις αναζήτησης: MATCH, INDEX
10. Συναρτήσεις βάσης δεδομένων
10.1 Συναρτήσεις βάσης δεδομένων: DSUM, DMIN, DMAX, DAVERAGE, DCOUNT
11. Οικονομικές συναρτήσεις
11.1 Οικονομικές συναρτήσεις FV, PV, PMT
12. Συναρτήσεις πληροφοριών
12.1 Συναρτήσεις πληροφοριών: ISBLANK, ISNUMBER, ISTEXT, ISNONTEXT, ISERR, ISERROR, IFERROR
13. Ειδικές συναρτήσεις
13.1 Ειδικές συναρτήσεις: SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF, SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS
14. Ειδικά θέματα
14.1 Τρισδιάστατες συναρτήσεις
14.2 Ανάλυση πιθανοτήτων (what-if analysis)
14.3 Χρήση ονόματος περιοχής σε συναρτήσεις
14.4 Η συνάρτηση OFFSET και το δυναμικό όνομα περιοχής
14.5 Τύποι μεταξύ περιοχών κελιών (array formulas)
14.6 Χρήση συναρτήσεων σε πίνακες excel
14.7 Η βοήθεια στην εφαρμογή των συναρτήσεων
15. Ανακεφαλαίωση
15.1 Αποχαιρετισμός
Instructor of Excel, Excel Συναρτήσεις

Ο Γιώργος Μουζεβίρης σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εργάστηκε στον ενεργειακό τομέα και στη βιομηχανία στον τομέα των ανελκυστήρων για 10 χρόνια. Από το 2010 είναι καθηγητής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της μηχανολογίας. Είναι εισηγητής τόσο σε σεμινάρια της δια βίου μάθησης ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΟΠΠΕΠ, όσο και σε ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, ενώ από το Φεβρουάριο του 2012 είναι εισηγητής σε σεμινάρια εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων, θέρμανσης και κλιματισμού. Το excel αποτελεί βασικό εργαλείο στην επαγγελματική του πορεία. Χρησιμοποίησε το πρόγραμμα σε ποικίλες εφαρμογές, όπως μελέτη κεντρικής θέρμανσης και μελέτη κεντρικού κλιματισμού στον ενεργειακό τομέα, εφαρμογές κοστολόγησης στον τομέα της βιομηχανίας, υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης κτιριακού κελύφους κατά την ενεργειακή επιθεώρηση.

Reviews